Loading...
Stichting Bouwplaats-ID 2019-12-19T16:29:15+00:00

De Bouwplaats-ID helpt bij de naleving van de cao, zorgt voor minder administratieve lasten, voor meer transparantie en levert een bijdrage aan een veiligere bouwplaats. De cao-partijen voor de Bouw & Infra hebben het initiatief genomen het Bouwplaats-ID-systeem in te voeren.

Waar staan we nu met de Bouwplaats-ID?

Stichting Bouwplaats-ID heeft de opdracht om het Bouwplaats-ID systeem te ontwikkelen, implementeren en beheren op een uitvoerbare, betaalbare en fraudebestendige wijze.

De stichting maakt op basis van de opdracht een ontwerp en een plan van aanpak. In gesprek met de gebruikers toetst de stichting functionaliteiten aan de dagelijkse praktijk en zorgt dat deze voldoen aan alle regelgeving op het gebied van privacy.

Tijdens de ontwikkeling blijft de stichting contact zoeken met de gebruikers. Zie hier voor de agenda.

Benieuwd hoe het verder gaat met de voorbereiding en invoering van de Bouwplaats-ID? Volg dan het nieuws op deze site.

Laatste nieuws

Intrekking opdracht

19 december 2019|

De opdrachtgever van Stichting Bouwplaats-ID, cao-partijen Bouw & Infra, hebben de opdracht tot ontwikkeling, invoering en exploitatie van de Bouwplaats-ID ingetrokken. De reden hiervoor is de reactie die cao-partijen hebben gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat [...]

Gebruikersgroep 27 september 2018

16 oktober 2018|

Op donderdag 27 september jl. vond de vierde bijeenkomst van de gebruikersgroep plaats. Het belangrijkste punt op de agenda was het bespreken van het concept-reglement Bouwplaats-ID. Het reglement beschrijft hoe het systeem gebruikt dient te worden. De feedback van de [...]

Vernieuwing website Bouwplaats-ID

10 juli 2018|

Stichting Bouwplaats-ID werkt hard om het Bouwplaats-ID-systeem binnen afzienbare tijd te realiseren. Aan het begin van 2017 is een nieuwe impuls gegeven om tot de ontwikkeling van de Bouwplaats-ID te komen. Ons nieuwe logo symboliseert deze inspanningen voor een modern [...]

Gebruikersgroep 28 juni 2018

28 juni 2018|

Op donderdag 28 juni vond de derde bijeenkomst van de gebruikersgroep werkgevers plaats. De deelnemers zijn bijgepraat over de belangrijkste zaken rondom het Bouwplaats-ID-project. Zo is het contact met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mogelijkheid tot [...]

Partners Bouwplaats-ID

Het logo van Bouwend Nederland
Het logo van FNV Bouwen en Wonen
Het logo van Vereniging voor Waterbouwers
Het logo van Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland
Het logo van NVB BOUW vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers
Het logo van CNV Vakmensen