Bouwplaats-ID 2018-10-08T11:05:13+00:00

De doelen van de Bouwplaats-ID op een rij

De cao-partijen hebben met de Bouwplaats-ID de ambitie:

  • illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies tegen gaan;
  • inzichtelijk maken wie op bouwplaatsen werkzaam zijn; dit is belangrijk in verband met de ketenverantwoordelijkheid en de veiligheid;
  • inzicht bieden in diploma’s en certificaten van werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers;
  • administratieve lasten verlichten;
  • bevorderen dat de cao Bouw & Infra en de pensioenregeling van bpfBOUW worden nageleefd.

Voor wie geldt de Bouwplaats-ID
Over enige tijd dient iedereen die op een bouwplaats werkt, zich daar aan en af te melden met een Bouwplaats-ID. Dit geldt niet alleen voor ondernemingen en werknemers, maar ook voor aanpalende sectoren, uitzendkrachten, zzp’ers en buitenlandse arbeidskrachten. De verwachting is dat circa 500.000 mensen gebruik gaan maken van het Bouwplaats-ID systeem.

Hoe werkt de Bouwplaats-ID
De Bouwplaats-ID is gekoppeld aan een database. De database geeft inzicht in wie de pashouder is, aan welke werkgever en opdrachtgever hij/zij gekoppeld is en of de pashouder op de bouwplaats mag komen. Onbevoegde personen kunnen dus eenvoudig worden geweerd.

De (hoofd)aannemer kan via een portal zien wie er op de bouwplaats aanwezig is. Dit is belangrijk in verband met de Wet ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies. Het Bouwplaats-ID systeem biedt ook inzicht in welke certificaten de pashouder heeft. Dit is van belang voor de veiligheid op de bouwplaats.

De werknemer, uitzendkracht of zzp’er heeft via een portal toezicht tot zijn of haar gegevens. De Bouwplaats-ID maakt de controle op de naleving van de cao en de arbeidswetgeving eenvoudiger en zorgt voor een eerlijk speelveld en beschermt bedrijven en personen die zich aan de regels houden.

Implementatie van de Bouwplaats-ID
Jaarlijks zijn er duizenden bouwplaatsen in bedrijf. Het Bouwplaats-ID systeem faciliteert de aan- en afmelding van pashouders op de bouwplaats. Dit proces moet natuurlijk betrouwbaar en veilig zijn.

Voordat je zo’n systeem gaat ontwikkelen, moet er overeenstemming bestaan over de uitgangspunten van het systeem. Bijvoorbeeld over de vraag welke informatie eraan wordt gekoppeld, wie welke gegevens mag inzien en hoe dit technisch te regelen is. Cao-partijen en de stichting gaan zeer zorgvuldig om met (persoons)gegevens in het kader van het belang van privacy conform de AVG.

Stichting Bouwplaats-ID zorgt dat tijdens de ontwikkeling en de implementatie van het systeem de gebruikers goed zijn geïnformeerd.

Partners Bouwplaats-ID

Het logo van Bouwend Nederland
Het logo van FNV Bouwen en Wonen
Het logo van Vereniging voor Waterbouwers
Het logo van Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland
Het logo van NVB BOUW vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers
Het logo van CNV Vakmensen