Gebruikersgroep 14 december 2017

Donderdag 14 december 2017 heeft de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep werkgevers plaatsgevonden.

Tijdens de bijeenkomst heeft de nieuwe organisatie van Stichting Bouwplaats-ID zich gepresenteerd. De stichting heeft de opdracht van cao-partijen gekregen om de Bouwplaats-ID te ontwikkelen, in te voeren en te beheren. De stichting heeft haar productvisie en werkwijze aan de aanwezigen gepresenteerd. De gebruikersgroepen zijn voor de stichting een belangrijk onderdeel in het realiseren van het systeem.

Het doel van de gebruikersgroepen is om de functionaliteiten van het systeem bij de toekomstige gebruikers van het systeem te toetsen en de planning van implementatie en invoering van de Bouwplaats-ID aan hen voor te leggen.
De gebruikers geven bijvoorbeeld aan of specifieke oplossingen voor hen van toegevoegde waarde zijn en of een bepaald tijdspad werkbaar is. De werkgroep neemt deze input vervolgens mee in de verdere uitwerkingen van het systeem.

De volgende bijeenkomst van de gebruikersgroep zal plaatsvinden op 29 maart 2018. In de komende periode gaat de werkgroep aan de slag met een functioneel kader voor de eerste versie van het systeem. Daarnaast stelt zij een roadmap op voor de doorontwikkeling van het systeem. Beide documenten zullen op de volgende bijeenkomst besproken worden met de gebruikersgroep.

2018-10-08T11:06:39+00:00 14 december 2017|Gebruikersgroep|