Gebruikersgroep 27 september 2018

Op donderdag 27 september jl. vond de vierde bijeenkomst van de gebruikersgroep plaats. Het belangrijkste punt op de agenda was het bespreken van het concept-reglement Bouwplaats-ID. Het reglement beschrijft hoe het systeem gebruikt dient te worden. De feedback van de gebruikersgroep is daarom van belang om te zorgen dat het systeem ook in de praktijk uitvoerbaar zal zijn.

Een aantal leden van de gebruikersgroep hebben aangegeven zorgen te hebben over de noodzaak voor het centraal opslaan van enkele gegevens. Zij zien het nut van centrale gegevens over arbeidskrachten en bedrijven, maar zouden de bouwplaatsregistratie in eigen beheer willen doen. Voor partijen zonder eigen systeem kan er een centrale oplossing worden geboden. De werkgroep heeft aangegeven dit punt voor te zullen leggen aan het bestuur.

Het bestuur heeft dit punt besproken in het kader van de opdracht die zij van cao-partijen heeft gehad. Stichting Bouwplaats-ID gaat een dispensatieregeling uitwerken.

Op donderdag 7 maart 2019 zal de volgende bijeenkomst worden gepland.

2018-12-30T13:33:36+00:00 16 oktober 2018|Gebruikersgroep|