Gebruikersgroep 28 juni 2018

Op donderdag 28 juni vond de derde bijeenkomst van de gebruikersgroep werkgevers plaats. De deelnemers zijn bijgepraat over de belangrijkste zaken rondom het Bouwplaats-ID-project.

Zo is het contact met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mogelijkheid tot algemeen verbindend verklaring van de Bouwplaats-ID besproken en is ingegaan op wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de Bouwplaats-ID betekent. De werkgroep heeft ook de eerste resultaten gedeeld van de marktverkenning. Deze wordt uitgevoerd om te bepalen of er reeds systemen bestaan die de functionaliteiten bieden die voor het Bouwplaats-ID-systeem gezocht worden.

Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de uitdagingen die eerder zijn gesignaleerd door de gebruikersgroep met betrekking tot het vooraf aanmelden van personen op bouwprojecten. Aan de hand van een aantal vragen is gesproken over het vooraf aanmelden van werknemers en welke gegevens in het systeem beschikbaar dienen te zijn.

Om het regelmatige contact met de gebruikers te onderhouden zal na de zomer een nieuwe bijeenkomst georganiseerd worden op donderdag 27 september.

2018-10-08T11:06:20+00:00 28 juni 2018|Gebruikersgroep|