Gebruikersgroep 29 maart 2018

De werkgroep van Stichting Bouwplaats-ID heeft op donderdag 29 maart het functioneel kader voor de eerste versie van het systeem en de roadmap voor de doorontwikkeling gepresenteerd aan de gebruikersgroep van werkgevers.

Er is gesproken over welke gegevens in het Bouwplaats-ID-systeem worden opgeslagen. Bouwplaats-ID wil de administratie op bouwplaatsen vereenvoudigen en onderzoekt hoe er zo’n compleet mogelijke set aan data aangeboden en gecheckt kan worden. Personen worden middels hun persoonlijke Bouwplaats-ID vooraf op een project aangemeld. Op moment van aanmelding checkt het systeem of deze persoon aan de gestelde eisen voldoet. Verschillende leden van de gebruikersgroep geven aan dat vooraf aanmelden van personen op een project een uitdaging zal worden. De werkgroep gaat met hun feedback aan de slag.

Stichting Bouwplaats-ID kondigt ook aan dat het in gesprek gaat met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mogelijkheid tot algemeen verbindend verklaring van de Bouwplaats-ID. De gebruikersgroep wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Op donderdag 28 juni zal de volgende bijeenkomst worden gepland.

2018-10-08T11:06:26+00:00 29 maart 2018|Gebruikersgroep|